Plicatum AB

 

 

 

Hem
Program Beställ demo Kontakta oss

 

 

  

   Plicatum AB

 

 

 

 

Plicatum AB

Telefon

08-54136875

 

 

 

 

 

 

 

 

      Hämta Adobe Reader

 

 

 

Blanketter för hyresavier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastighetsreda

 

Ett enkelt fastighetsprogram som håller ordning och reda på förvaltningen.      Se demofilm om Fastighetsreda      

 

 

 

 

  

    

1-10 företag/förvaltare  

Obegränsat antal fastigheter och lägenheter

Hyreskontrakt bostad

Hyreskontrakt lokal med eller utan index

Automatisk indexuppräkning lokaler

Garage/P-platser

Hyresavier per plusgiro eller bankgiro

Debitering per månad, kvartal eller år

Debitering av lokal med eller utan moms

Export av sie-fil till bokföringen

Automatisk hyreshöjning av bostäder

Retroaktiv hyra/trappstegshyra

Uppföljning av hyresinbetalningar. Kravavier

Dagsaktuell reskontra

Betalningshistorik för 24 månader

Kom i håg lista "Att göra"

Felanmälan Reparationer med länkade bilder/foton

Länka bilder/foton till fastighet, lägenhet eller lokal

Stort antal rapporter

Integrerat med Word för egna listor och rapporter

Lösenordsskydda Fastighetsreda

 

Beställ gratis demo

 

 

Blanketter för hyresavier